main main
Image Image

מעוניין להשתתף במפגש:

ירושלים
תל אביב
נדל''ן אמריקאי - מאיר מלול
יום ג' 03.7.18 | 19:30-21:00
יום ג' 17.7.18 | 19:30-21:00
סטארט אפ – עודד אלישיב
יום ג' 10.7.18 | 19:30-21:00
יום ג' 24.7.18 | 19:30-21:00
אני מאשר קבלת עדכונים ופרסומים מבסדנו.
הטופס נשלח בהצלחה !!

main
בדץ